Impresszum

A www.gtsce.com honlap tulajdonosa és üzemeltetője a GTS Czech s.r.o., székhelye: Přemyslovská 2845/43, Prague 3, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszáma a Prágai Városi Bíróság Cégjegyzékének C szekciójában: 145533, vállalati azonosító: 28492170, adószám: CZ28492170 (az „Üzemeltető”). Az Üzemeltető jogosult a jelen honlap tulajdonosi jogainak a gyakorlására a 121/2000 számú Cseh Szerzői Jogi Törvény alapján. Minden jog fenntartva.

A jelen honlap használata az itt meghatározott feltételek elfogadását jelenti.  A jelen honlapon szereplő irányelvek bármelyike külön értesítés nélkül változhat az Üzemeltető vagy bármely társvállalata általi közzététel révén.
Az Üzemeltető a jelen honlapon közzétett anyagok – ideértve nem kizárólagosan a fájlok kiválasztása és elrendezése során bármely szöveget, oldal felépítést, műszaki rajzot, grafikát, képet, valamint bármely szerzői jogot – szerzői jogának a kezelője.  Ezennel felhatalmazást kap bármely személy a www.gtsce.com címen található információk megtekintésére csak tájékoztatás céljából.  Ellenkező értelmű rendelkezés esetét kivéve a jelen honlapon szereplő információk közzététele, terjesztése, másolása vagy sokszorosítása tilos az Üzemeltető kifejezett írásos hozzájárulása nélkül. 
A jelen www.gtsce.com honlapon szereplő bármely adat vagy információ közzététele, a szerzői jogi tájékoztató kivételével, nem tekinthető törvényes cselekedetnek, a kifejezett ellentétes értelmű rendelkezés esetét kivéve.
Ha bármely személy vagy vállalkozás véleménye szerint a szellemi tulajdonjogait megsértették az interneten vagy az Üzemeltető által nyújtott online szolgáltatásokkal, kapcsolatba léphet a GTS Czech s.r.o. vállalattal közvetlenül vagy a felhatalmazott képviselői révén és kérheti a jogsértő anyag eltávolítását vagy az ilyen anyaghoz történő hozzáférés letiltását.  Az Üzemeltető kivizsgálja az ilyen panaszokat.  Ha az Üzemeltető megállapítja a jogsértés megtörténtét, megfelelő lépéseket fog hozni.
Ha a véleménye szerint a szellemi tulajdonjogát megsértették, közvetlenül is panasszal élhet az alábbi kapcsolati ponton:

Jogi vezető
GTS Central Europe
Herikerbergweg 238,
1101 CM Amsterdam Zuidoost
P.O. Box 23393, 1100 DW
Amsterdam Zuidoost
Hollandia

Honlap tulajdonosi információk
Ezt a honlapot a +421 Web Services, s.r.o. (www.plus421.com) hozta létre és tartja karban. Ha bármilyen kérdése lenne vagy technikai problémával találkozik, kérjük lépjen kapcsolatba a jelen honlap tulajdonosaival emailben az office@plus421.com címen.

 

Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelés Az Adatvédelmi szabályzat betartása Közlemény

A Szabályzat hatálya

Célunk, hogy professzionális, értékes és személyre szabott szolgáltatást nyújtsunk Önnek, miközben védjük személyes adatait. Ez az Adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban "Szabályzat") segít megérteni, hogy szolgáltatásainkkal összefüggésben milyen fajta információkat gyűjtünk Önről, és hogyan kezeljük azokat. Ez a Szabályzat a GTS Hungaryre vonatkozik, és hatálya a GTS Hungary által az ezen webhelyen keresztül gyűjtött személyes adatokra terjed ki. A Szabályzatban "személyes adatok" alatt azonosított vagy azonosítható egyénekkel, azaz természetes személyekkel kapcsolatos információkat kell érteni. A "GTS Hungary" a 2040 Budaörs, Ipartelep u. 13-15. sz. alatti székhelyű GTS Datanet Távközlési Kft-t jelenti, amelyre itt többes szám első személyben is hivatkozunk.

A jelen Szabályzat a GTS Hungary által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetőleg a GTS Hungary Kft--vel folytatott egyéb kommunikációval kapcsolatban összegyűjtött személyes adatokra vonatkozik, amikor hivatkozás vagy említés történik a jelen Szabályzatra. Személyes adatnak minősül egy személy azonosítására alkalmas bármilyen információ. A GTS Hungary által gyűjtött személyes adatok között szerepelhet az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, faxszáma, születési dátuma, illetve bármely olyan információ, amelyre a GTS Hungary szolgáltatásainak nyújtásához szükség lehet.

Előfordulhat, hogy egy meghatározott GTS Hungary-szolgáltatással kapcsolatban további vagy eltérő adatvédelmi szabályokat is megadunk. Bármilyen ellentmondás esetén ezek a további vagy eltérő adatvédelmi szabályok elsőbbséget élveznek a jelen Szabályzattal szemben. Ez a webhely hivatkozásokat tartalmazhat más cégek webhelyeire és harmadik felek szolgáltatásaira, amelyekre az adott cégek saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak. Javasoljuk, hogy olvassa el az ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos adatvédelmi szabályzatokat. A GTS Hungary nem vállal felelősséget az említett harmadik felek adatvédelmi gyakorlatért, webhelyeik tartalmáért vagy szolgáltatásaiért.

A webhasználóknak és látogatóknak bármilyen személyes adat elküldése és/vagy a webhelyen lévő bármilyen elektronikus űrlap kitöltése előtt figyelmesen el kell olvasniuk ezt az Adatvédelmi Szabályzatot. E webhely használatával és/vagy személyes adatainak GTS Hungaryhez való elküldésével Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük. Ha Ön nem ért egyet a jelen Szabályzattal, akkor kérjük, hogy ne használja ezt a webhelyet, és ne adjon meg személyes adatokat a GTS Hungary számára.

A személyes adatok felhasználása

A GTS Hungary kérdőívek és regisztrációs űrlapok használatával, közvetlen személyes kapcsolattartással (pl. telefonon) és minden alkalommal az Ön által küldött, adatokat tartalmazó e-mailekből személyes adatokat gyűjthet Önről. A GTS Hungary csak az Ön és a GTS Hungary közötti kapcsolattartáshoz szükséges, a GTS Hungary vagy társvállalatai által nyújtott, szerződés szerinti szolgáltatások biztosítása céljából, számlázási, hálózatfelügyeleti céllal, a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezéseinek betartása céljából, jogaink és jogos érdekeink védelme érdekében és olyan esetekben használja fel az Ön személyes adatait, amikor ezt a GTS Hungary az Ön előzetes hozzájárulása nélkül jogosult megtenni, illetve ha megszerezte az Ön hozzájárulását.

A GTS Hungary csak tisztességes és törvényes módon, az Ön hozzájárulása alapján, az abban közölt cél(ok)ra, csak az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges mértékben és csak a jelen Szabályzatban szereplő célokra használja fel az Ön személyes adatait. A GTS Hungary nem adja el, nem cseréli el és nem adja bérbe az Ön személyes adatait másoknak.

Milyen céllal kezelheti a GTS Hungary az Ön személyes adatait?

A GTS Hungary a jelen Szabályzatban szereplő célokkal kezelheti az Ön személyes adatait. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatok felhasználása több célra is történhet egyszerre.

Termékek és szolgáltatások biztosítása

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk kéréseinek teljesítésére, megrendeléseinek feldolgozására, illetve akkor, ha egyébként az Ön és a GTS Hungary között létrejött szerződés teljesítéséhez vagy végrehajtásához szükséges, a termékeink és szolgáltatásaink működésének és biztonságának biztosítására, az Ön azonosítására, valamint a csalások és egyéb visszaélések megakadályozására és kivizsgálására.

Kommunikáció Önnel

Személyes adatait felhasználhatjuk az Önnel való kommunikációra, például információkat közölhetünk az Ön által használt termékekről vagy szolgáltatásokról, illetve felkérhetjük Önt, hogy vegyen részt az ügyfél-elégedettségi felmérésekben. Személyes adatait felhasználhatjuk marketing- vagy kutatási célokra, például piackutatás készítésére, és a vonatkozó jogszabályok szerint megkereshetjük Önt, hogy tájékoztassuk a kínálatunkban szereplő új szolgáltatásokról vagy promóciókról. Egyes termékeinket és szolgáltatásainkat más cégek szolgáltatásainak reklámozására is felhasználhatjuk. A GTS Hungary azonban nem szolgáltatja ki az Ön személyes adatait marketing céljára semmilyen más cég számára az Ön előzetes hozzájárulása nélkül.

"Sütik" (cookie-k) használata

A GTS Hungary jogosult "sütiket" használni webhelyein. A "süti" olyan információ, amelyet egy webhely hagy a merevlemezen, hogy megjegyezzen bizonyos adatokat Önnel kapcsolatban, amikor legközelebb felkeresi az adott webhelyet vagy egy kapcsolódó webhelyet. A GTS Hungary nem használja marketingcélokra a sütiben küldött személyes adatokat, és nem osztja meg azokat másokkal az Ön hozzájárulása nélkül. Ha Ön nem szeretne sütiket kapni a GTS Hungary webhelyeiről, akkor úgy is beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik elfogadása előtt figyelmeztesse Önt, és Ön visszautasíthassa a sütit. A sütiket ki is lehet kapcsolni a böngészőben, de ez csökkentheti a webhely használhatóságát.

Adatkezelési és adatvédelmi eszközök

A GTS Hungary megfelelő műszaki és szervezeti adatvédelmi intézkedésekkel igyekszik megakadályozni a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kiszolgáltatását, az azokhoz való jogosulatlan vagy jogellenes hozzáférést, véletlen vagy jogellenes elvesztésüket, megsemmisítésüket, megváltoztatásukat, továbbadásukat vagy másfajta sérülésüket. Ezen intézkedések közé tartozik a tűzfalak és biztonságos szerverberendezések, a titkosítás, a megfelelő hozzáférési jogosultságok kezelésére szolgáló rendszerek és folyamatok használata, az adatfeldolgozók gondos kiválasztása, valamint a személyes adatok jogosulatlan felhasználása vagy kiszolgáltatása ellen megfelelő védelmet biztosító egyéb műszakilag és üzletileg ésszerű intézkedések foganatosítása. Szükség esetén biztonsági másolatokat készítünk, és más eszközökkel is igyekszünk megakadályozni a személyes adatok véletlenszerű sérülését vagy megsemmisülését. Ezek az intézkedések megfelelő szintű biztonságot nyújtanak a védendő személyes adatok kezelésével és természetével kapcsolatos kockázatokkal szemben. A biztonságosan tárolt személyes adatokhoz csak a GTS Hungary erre felhatalmazott kijelölt munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adatok kezeléséhez manuális adatkezelési eszközöket (például papír alapú eljárásokat) és automatikus adatkezelési eszközöket (például elektronikán alapuló eljárásokat) használunk.