Gyártás

Gyártási műveleteket racionalizáló innovációk

A termelési kapacitások és képességek világszerte tapasztalható növekedésével/fejlődésével a gyártás egyre inkább globális üzletté válik, amelyet komplex ellátási lánc és termelési folyamat jellemez. A fejlett információs és kommunikációs technológiák lehetővé teszik a gyártók számára, hogy növeljék a globális működésből származó nyereségüket. Mindazonáltal a nulla raktárkészlet irányelve, és a tömeges testre szabás már régóta az iparág (szektor) olyan céljai, amik révén az igények kielégítése, és a piac ingadozásaihoz történő alkalmazkodás a legjövedelmezőbb módon lehetséges. Manapság, amikor egy tipikus termelési és ellátási lánc az egész világot behálózó, specializált szállítók ezreiből áll, az adatvezérelt (adatokon alapuló) ismeretek jelentik a kulcsot a sikerhez. Mivel a gyártás több nyers adatot hoz létre és tárol, mint bármely más iparág, előtérbe kerülnek az ehhez alapul szolgáló ICT technológiák. A források sokaságából - ideértve a folyamatirányító, az ellátási láncot menedzselő, és az értékesítési teljesítményt megfigyelő rendszereket - származó adatokat hatékonyan kell feldolgozni. Ezeket az értékes adathalmazokat nem csak az üzemeltetés irányítására használják, hanem az igények, a kockázatok és az üzemszünetek előrejelzésére is.
 
A GTS nagy teljesítményű ICT szolgáltatásai és gazdag tapasztalatai segíthetik Önt az olyan hálózatok kiépítésében, amelyek révén növelhető az ellátási lánc hatékonysága. Míg felhő alapú számítástechnikai platformjaink folyamatos elérhetőséget tesznek lehetővé, együttműködési megoldásaink jelentős mértékben racionalizálják az alkalmazottai és az ellátási láncban elhelyezkedő partnerei között megvalósuló belső kommunikációt.

 
Előnyök:

 • hozzáférés dinamikus erőforrásokhoz a bővítési tervek alátámasztása érdekében,
 • dinamikusabb és rugalmasabb üzleti műveletek,
 • nagy adatmennyiségek átalakítása végrehajtható feladatokká,
 • jobb felkészülés előre nem látható eseményekre,
 • tulajdonosi információk biztonságának növelése,
 • versenypozíció erősítése,
 • az informatika rendszer dinamizmusának és rugalmasságának fokozása,
 • az alkalmazottak és az ellátási láncban található partnerek közötti együttműködés, valamint a termelékenység javítása.
Üzleti kihívások Megoldások Ajánlott szolgáltatások
 • Az üzletmenet lendületének fokozása és az ellátási lánc folyamatában bekövetkező zavar kockázatának minimalizálása.
 • Az ERP (vállalati erőforrás tervező) rendszerek elérhetőségének növelése a nulla raktárkészlet irányelvének támogatása érdekében.
 • Az alaphálózati infrastruktúra menedzselésének és karbantartásának egyszerűsítése.
 • Fejlett adatelemzések lehetővé tétele a döntési és igény előrejelzési folyamatok javítása érdekében.
 • Érzékeny tulajdonosi információk védelme.
 • Az ellátási láncban elhelyezkedő partnerekkel való együttműködés lehetővé tétele, és ennek során a működési hatékonyság javítása.